Monthly Archives: styczeń 2016

  • Panstwa socjalistyczne
    Posted in: Blog

    Państwa socjalistyczne opowiadają się wyraźnie za maksymalnie nieskrępowanym obrotem międzynarodowym, a w szczególności za wyeliminowaniem ze światowej praktyki barier o charakterze dyskryminacyjnym. Obawy związane z konkurencyjnością importu wobec krajowej produkcji odgrywają w gospodarkach centralnie planowanych rolę marginalną, i w zasadzie

  • Niedoskonalosc gospodarowania
    Posted in: Blog

    Z kwestią niedoskonałości mechanizmów gospodarowania łączą się niektóre słabości mechanizmów politycznych, umożliwiających dotąd ? co szczególnie wyraźnie wystąpiło w Polsce lat siedemdziesiątych ? arbitralność decyzji gospodarczych czy nawet całych tendencji polityki ekonomicznej. W ostatniej instancji miało to określony, ujemny wpływ