Monthly Archives: grudzień 2015

 • Projekt Manhatan
  Posted in: Blog

  W ramach Projektu Manhattan przewidywano również budowę reaktorów z moderatorem w postaci ciężkiej wody, z którą eksperymentowano wówczas głównie w Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie. W tym celu w styczniu 1944 r. uruchomiono zakład do produkcji ciężkiej wody w miejscowości Trail

 • Problem glebokosci 2000 metrow
  Posted in: Blog

  Już w roku 1909 w kopalni soli potasowych ?Volkenroda” w Turyngii prowadzono eksploatację na głębokości 1100 metrów. Jest ona zresztą do dziś najgłębszą kopalnią soli potasowych w świecie. W górnictwie węgla kamiennego na początku XX wieku rekord dzierżyły szyby ?Radbod”

 • Prawo do socjali
  Posted in: Blog

  Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, które nie mają żadnych źródeł utrzymania lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższej emerytury w wyliczonych powyżej szczególnych przypadkach. Prawo do takich świadczeń mają osoby utrzymujące się z gospodarstwa

 • Postepowanie w sprawie swiadczen
  Posted in: Blog

  Tryb postępowania w sprawie świadczeń regulowany jest odpowiednimi przepisami, które określają prawa zainteresowanego w ich uzyskaniu, obowiązki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dowody wymagane dla wykazania uprawnień do świadczeń. Mają one na celu usprawnienie trybu przyznawania świadczeń i jego ujednolicenie, a jednocześnie

 • Posrednictwo pracy
  Posted in: Blog

  Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz szkolenie i przekwalifikowanie prowadzą na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu wyspecjalizowane służby rejonowych urzędów pracy oraz wojewódzkie ośrodki do spraw zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, utworzone w ramach wojewódzkich urzędów

 • Pomoc charytatywna
  Posted in: Blog

  Ciężar obowiązków spoczywał na gminach wspieranych działalnością charytatywną Kościoła, gmin żydowskich i dobroczynnością prywatną. Po odzyskaniu niepodległości wydano w 1923 r. ustawę o opiece społecznej, stanowiącą kompleksową regulację odpowiadającą potrzebom i postulatom społecznym. Ustalała ona cel i zakres opieki, rozgraniczała

 • Pomiary wahadlowe
  Posted in: Blog

  Prowadzenie pomiarów wahadłowych to długotrwała i żmudna praca. Z tego powodu ograniczono je do kilku tylko głównych miejsc Ziemi i wykonywania tam jedynie obliczeń bezwzględnej siły przyciągania Ziemi. Takie ?światowe wahadło” wisi między innymi w gabinecie wahadłowym Instytutu Geodezyjnego w

 • Pomiar trzesien ziemi
  Posted in: Blog

  Instrumentem pomiarowym badacza trzęsień ziemi, sejsmologa lub sejsmika, jest sejsmograf ? przyrząd rejestrujący wstrząsy skorupy ziemskiej. Składa się on z reguły z zawieszonego sprężynująco ciężkiego wahadła, które ze względu na swą bezwładność pozostaje podczas ruchów ziemi w spokoju, i urządzenia

 • Polepszanie jakosci pracy
  Posted in: Blog

  Czy zamiast rozprawiać o usprawnianiu, o polepszaniu jakości pracy, nie lepiej byłoby zająć się optymalizacją? Może nie usprawniamy naszych działań, lecz je optymalizujemy? Wydaje się, że jest to tylko różnica terminologiczna i chyba warto się chwilę zastanowić nad stosunkiem sprawności

 • Pojecie fazy
  Posted in: Blog

  W prakseologii mamy bardzo wygodne pojęcie fazy. Faza to przedmiot w trakcie posiadania cechy, w trakcie jakiegoś zachowania się. Człowiek jak Księżyc może znajdować się w rozmaitych fazach. W pewnym momencie człowiek znajduje się w fazie pracy, gdy przebywa w